Gedragsregels trainers sv Nieuw West United

1. De trainer conformeert zich aan de werkwijze zoals deze is vastgelegd in het Jeugd Werk Plan;

2. Het coachen en trainen van spelers vindt altijd op een positieve, opbouwend en leerzame manier, om zo het plezier van de speler te stimuleren en om de speler te ontwikkelen;

3. De trainer ziet toe op het ordelijk gedrag van spelers van het hem toegewezen elftal zowel voor, tijdens als na de wedstrijden en trainingen;

4. De trainer draagt zorg voor de hem toegewezen trainingsmaterialen en kleding en laat de kleedkamers en de velden na gebruik netjes achter;

5. De trainer toont voorbeeldgedrag richting zijn spelers en staf en hij blijft ten alle tijden beleefd in zijn communicatie naar spelers, ouders/verzorgers, kaderleden van de club, scheidsrechters en tegenstanders;

6. De trainer ziet er op toe dat alleen spelgerechtigde spelers ingezet worden in een officiële KNVB wedstrijd;

7. Het lenen of schuiven van spelers van het ene naar het ander team mag alleen na overleg met en instemming van betrokken trainers;

8. Het definitief overplaatsen van een speler naar een ander team, mag alleen na toestemming van de technische commissie bij selectie teams en van het jeugdbestuur bij niet selectieteams;

9. De trainer laat nooit een wedstrijd uit de hand lopen door altijd tijdig in te grijpen;

10. De trainer draagt zorg dat de wedstrijdballen, intrapballen, kleding en spelerspassen tijdig aanwezig zijn voor het kunnen spelen van de wedstrijd.