DE GOUDEN REGELS VAN HET GEDRAGSREGELEMENT

Uit het gedragsregelement van SV Nieuw West United zijn 20 gouden gedragspunten voor de ouders/verzorgers en voor de spelers.

Ouders/verzorgers

1. Heb respect voor de aanpak en besluiten van de trainers/begeleiders. Wanneer u het niet eens bent met een trainer/leider, met zaken binnen de vereniging, of u heeft goede suggesties, dan verzoeken wij u na de wedstrijd een afspraak te maken voor een later tijdstip.

2. Het klagen over zaken langs de lijn of in de kantine heeft geen zin, omstanders kunnen uw probleem niet oplossen. Bespreek dit daarom met de betrokkenen (Trainer/leider, coördinator, technische commissie of bestuur).
Voor uw klachten/ongenoegen kunt u op afspraak altijd terecht bij :
1. De trainer als het gaat om de technische/organisatorische zaken rondom uw zoon en/of
het team.
– De jeugd coördinatoren bij niet selectieteams en de Technische jeugd coördinatoren
bij de selectieteams als u onvoldoende gehoor vindt bij de trainer of als uw zoon (nog)
niet ingedeeld is in een bepaalde team.
– Het Hoofd technische commissie als u onvoldoende gehoor vindt bij de Technische
Jeugd Coördinatoren en de Jeugdvoorzitter als u onvoldoende gehoor vindt bij de
Jeugd Coördinatoren.
– Bij het bestuur als hoogste escalatie orgaan.

3. Bij uitwedstrijden dient er voldoende vervoer aanwezig te zijn. De ouders/verzorgers zijn er met elkaar voor verantwoordelijk, dat de spelers met hun auto’s kunnen worden vervoerd.

4. Er zijn altijd veel vrijwilligers (elftalleiders, scheidsrechters, hulp in de kantine, etc.) nodig bij een voetbalvereniging. Hebt u daarvoor de gelegenheid, geef u dan s.v.p. hiervoor op. Ieder team zal in ieder geval een elftalleider moeten hebben. Een vereniging kan niet voortbestaan zonder vrijwilligers.

5. U wordt verzocht, om tijdens de wedstrijden en trainingen achter de hekken te blijven ( of daar waar geen hekken zijn achter de lijnen) en niet in de kleedruimtes te komen. Voor en na de wedstrijden en trainingen kan uiteraard aan onze jongste spelers hulp worden geboden bij het omkleden.

6. Tijdens wedstrijden en trainingen verzoeken wij u om niet met woord of gebaar aanwijzingen te geven (coachen) of commentaar te geven op de spelers, trainers, scheidsrechters of assistent scheidsrechters. Iedereen doet uiteraard zijn/haar best! Aanmoedigingen zijn natuurlijk welkom.
Spelers

1. Tijdens wedstrijden en trainingen spelen jeugdspelers altijd op voetbalschoenen met noppen. Scheenbeschermers worden altijd gedragen tijdens de wedstrijden en trainingen.

2. Tijdens de trainingen, warming-up en wedstrijden van de club, is het niet toegestaan hoofddeksels, walkmans, mp3 spelers, e.d. te dragen.

3. Iedereen zorgt dat hij/zij op tijd is op de trainingen. Dat betekent altijd 15 minuten van te voren aanwezig zijn en gereed voor de trainingen staan. Iedereen zorgt dat hij/zij op tijd is op de wedstrijddagen. Bij wedstrijden verzamelen op het tijdstip dat door de trainer/leider is aangegeven.

4. Bij verhindering van training en/of wedstrijd meld je dit zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd, bij de verantwoordelijke trainer/leider, met opgave van de reden.

5. Vanaf de verzameltijd, tot na afloop van de wedstrijd of training (en vertrek uit de kleedruimte), wordt door de spelers geen gebruik meer gemaakt van mobiele telefoons.

6. Bij trainingen of wedstrijden van een ander team blijven we altijd buiten de leunhekken of in het geval deze er niet zijn buiten de lijnen van het veld.

9. De spelers dragen de verantwoording voor de intrap- en trainingsballen en overige spullen van het team. Zowel voor, tijdens, als na de wedstrijden en trainingen.

10. Na afloop van de wedstrijd wordt de scheidsrechter een hand gegeven en bedankt voor het fluiten van de wedstrijd.

11. Alle mensen in de begeleiding worden door de spelers aangesproken met “U”, ”mevrouw”, “meneer” of “trainer”. Voornamen worden niet gebruikt, tenzij dit duidelijk door de begeleider wordt toegestaan.

12. Word je bij een training weggestuurd dan verlaat je het sportcomplex niet. Direct na de training volgt er een gesprek met de trainer.

13. Vanaf de B-junioren is de aanvoerder verantwoordelijk voor de groep, wanneer er geen begeleiding in de buurt is. De andere teamleden volgen zijn aanwijzingen op.

14. Als je niet op de laatste training voor een wedstrijd aanwezig bent geweest, dan informeer je zelf bij de trainers hoe laat je moet verzamelen. De trainers bellen spelers niet op.

Op naleving van de gedragsregels kunnen wij elkaar op een beleefd en beheerste manier altijd aanspreken.

Bestuur
Sv Nieuw West United