Contributie info

GELE, RODE KAARTEN EN BOETES

Voor wat betreft de gele en rode kaarten die men ontvangt het volgende.
IEDEREEN die een gele of rode kaart oploopt tijdens de wedstrijden ontvangt hiervoor van de club een factuur voor het bijbehorende bedrag + portokosten. Ook hier geldt dat indien er moet worden herinnerd of aangemaand daar extra kosten voor worden berekend. Tevens geldt indien niet binnen de termijn betaald is, niet meer spelen totdat er betaald is.Voor de boetes die door de KNVB worden opgelegd, bijvoorbeeld vanwege het meespelen van een ongerechtigde speler, geldt dat de kosten verhaald worden op het desbetreffende team. Ook hier geldt: niet betalen = niet spelen.

Contributie

Nieuwe leden:
60 Euro inschrijfgeld
(inclusief Tenue)
Selectie teams:
50 Euro extra contributie voor extra training.
SENIOREN
€ 260,-
A: o19
€ 250,- / selectie € 300,-
B: o17
€ 240,- / selectie € 290,-
C: o14-o15
€ 230,- / selectie € 280,-
D: o12-o13
€ 220,- / selectie € 270,-
E: o10-o11
€ 200,- / selectie € 250,-
 F: o8-o9
€ 185,- / selectie € 235,-
MINI’S
€ 130,-