Algemene leden vergadering

Het bestuur nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Het is van belang dat u allen aanwezig bent. Deze vergadering wordt gehouden in de kantine op: Zaterdag 01 April 2017, aanvang 18.00 uur. De agenda ziet er als volgt uit: Opening en...